quadrille

quadrille


Francia eredetû, négyzetes felállású táncforma
francia négyes, creole jazz

Quadrille (19.század)►