creole jazz

A New Orleansban élõ kreolok kultúrája sok tekintetben szoros kapcsolatban áll a dél-amerikai néger folklórral, így fontos helyet kap a quadrille és a bamboula (francia, ill. dél-amerikai eredetû táncforma), a tangó és a habanera elterjedésében.
creole