reneszánsz

Az újjászületés, a középkori szigorú szabályok elvetése, új formák teremtése a zenében is érvényesûlt.
A zenetörténet kb. 1450-1600 közötti idõszaka amelynek színhelye fõként Itália. A mûvészi kifejezésben a mértékletesség, a dallam és harmónia egyensúlya, az alkotás szépsége a lényeg.
Legfontosabb mûfajai: az egyházi mise (többszólamú lett) és a motetta, valamint a világi madrigál és a chanson. Az a cappella kultúra fénykora és a hangszeres zene kibontakozása is a reneszánsz korszakra esik.

Tamás megjegyzései: 
???Európa-szerte népszerûek voltak a reneszánsz táncok ([[allemande]], [[gigue]], [[sarabande]]).???