rezonancia

Zengés, együttrezgés; valamely testnek a rezgéskeltõ forrástól átvett, azonos rezgésszámú kényszerrezgése.

Ahhoz, hogy a rezgések zenei feladatot tölthessenek be, erõsítésre van szükségük; ezt a célt szolgálják a hangszerek. A hangokat erõsíti pl. a zongora szilárd anyagú "rezonátorteste", vagy a vonós hangszerek hangtestébe zárt levegõréteg is.

Ugyanakkor szükséges a hangszerekhez használt fémhúrok, lemezek rezgésének rezgésének tompítására is. ►hangtompító.

A hangrezgések természetes körülmények között energiavesztés következtében lecsillapodnak, lecsengenek, elhalnak. (Rémes lenne ma is hallani, amit tegnap mondtunk, ígértünk.)

Rezonanciakatasztrófa is bekövetkezhet a természetes vagy mesterséges csillapítás hiányában. Például egy hídon menetelõ, egyszerre lépõ katonák által keltett rendkívül megnövekedett rezgés a híd összeomlását okozhatja.