szeptimakkord

Tercépítkezésû négyeshangzat, amelyet az alaphangra épülõ terc-, kvint- és szeptimhang alkot. Három lehetséges megfordítása a kvintszextakkord, a terckvartakkord és a szekundakkord.