négyeshangzat

Négy különbözõ hangból álló hangzat a dúr- moll hangrendszerben.

A négy hangot terc hangközök választják el egymástól. Ha a hármashangzat fölé még egy terc hangköz épül, négyeshangzat jön létre. Ez a szeptim (7) a jellegzetes hangköze, ezért szeptimakkord az alaphelyzetű négyeshangzat neve.

Mivel disszonáns hangköznek számít, mindenféleképpen feloldást követel: szeptimhangja lefelé lép. Leggyakrabban az V. fokú, ún. domináns szeptimakkord fordul elõ, mert ez a disszonancia vonzza a legnagyobb természetességgel az I. fokot (tonika).
Ha megfordítás révén a másik három hang valamelyike kerül legmélyebbre, módosul a hangközök rendje.

A négyeshangzat megfordításai: a kvintszextakkord, a terckvartakkord és a szekundakkord. ►érzékeny hang

A hármas- és négyeshangzatok gyakorlása►