szonett

A szonett két négysoros és két háromsoros versszakból álló, itáliai eredetû versforma.
Leggyakoribb rímképlete: abab abab cdc dcd vagy abba abba cde cde.
A szonett elsõ világhírû mestere, Petrarca, a szerelem és a gondolat, az érzések és indulati hullámzások változékony menetét tizennégysoros szonettekben foglalta össze.
Jellegzetes a Shakespeare által kialakított formája is.