sztentori hang

Erõs, átható hang.


(A Tróját ostromló egyik, Sztentór nevû görög katonának olyan erõs hangja volt, mint ötven embernek együttvéve.)