szünetjel

szünetjel
szünetjel

A szünetjel a csend hosszúságát mutatja. 

A hangjegyértékeknek megfelelõen különbözõ hosszúságúak lehetnek (egész, fél, negyed stb.).
A zenei ütemben a jelzett számú (pl. 4/4) ütéseknek hangokból és szünetekbõl kell egésszé összeállniuk.
Egy vagy több ütem teljes szünetelését fõleg zenekari és énekszólamokban a szünetelõ ütemek számának feltüntetésével jelöljük.

generalpause, fermata

Szünetjelek: