tacet

Hallgatni; valamely szólam, hangszer(csoport) a jelzett részben nem szerepel, szünetet tart.