turnback

Önmagába visszakanyarodó akkordsor, pattern (pl.: II–V–III–VI; II…).