vak-kotta

Braille nevéhez fûzõdik a domború jelekkel írt, ujjakkal letapogatható kotta, ami a hangok értékét, a szüneteket, az ütemjelzést, a módosítójeleket és az ujjrendet is tartalmazza.