whistle

whistle: fütty, síp, fütyül, sípol

whistling: fütyülés, fütyörészés, fütyülõ, sípolás

whistle back: visszafütyül, füttyszóval visszahív (pl. együttest, elõadót, -vagy kutyát)

whistle a tune: elfütyül egy dallamot.

Régen úgy vélték, hogy az a sláger, aminek a dallamát a suszterinasok is fütyörészik.
Ma már kevés a cipõipari tanuló, ezért más, kevésbé megbízható módszerrel próbálják mérni a dalok népszerûségét (hallgatói vélemények, közvélemény-kutatás stb.).