zeneszerszám

  1. A zeneszerszám népies, irodalmi és régies megfelelője a hangszer szónak.
  2. Olyan hangképzésre alkalmas eszközök gyűjtőfogalma, melyeket egyedileg, kézzel készítenek, és -korlátozott, speciális, különleges funkciójuk, jellegük miatt- nem sorolhatók be egyértelműen a hangszerek rendszerébe.
    Ilyen például a népi, vagy az idiofon hangszerek egy része is.

Szó szerint zeneszerszám az éneklõ-fûrész és a kereplõ.

.

.Tamás megjegyzései: 
…