akkordfordítás

akkordfordítás

A hangzat azon helyzetei, melyekben nem az alaphang van legalul, hanem az akkord egy másik hangja kerül legmélyebbre, a basszusba. ►voicing

Akkordfordítások hármashangzatban: szext, kvart-szext; négyeshangzatban: kvint-szext, terc-kvart és szekund.

Tamás megjegyzései: 
http://www.dolmetsch.com/musictheory16.htm