akusztikai környezet

Az embert kezdetben a természet, természeti jelenségek, valamint a saját és más élõlények hangjai vették körül. Akusztikai világunk akkor változott meg lényegesen, amikor az ember elkezdett gépeket építeni és használni. Ma már a "géphangok", pontosabban zajok teszik ki akusztikai környezetünk nagy részét.► Zajártalom
Akusztikai környezetnek nevezhetõ a hangzó esemény színtere is (pl., koncertterem, szabadtéri színpad, hangstúdió).
Az akusztika egyik részterülete a teremakusztika, ami helyiségek vagy épületek zenei célokra történõ tervezésére, megépítésére és berendezésére szakosodott.
Balázs Béla szerint "A hangnak térszíne van. Minden hang annak a térnek a jellegét hordja melyben valósággal megszólal. Ugyanaz a hang másként szól szobában, pincében, nagy teremben, utcán, erdõben stb."