dinamika

Dinamika:

  1. A hang erõsségének fokozataival, azok változásával, ill. a zene árnyalt elõadásával foglalkozó tan. ►hangerõ
  2. Azonos típusú hangjelenségben (beszédben, zenében) elõforduló legnagyobb és legkisebb hangerõnek decibelben mért hányadosa.
  3. Táncban a mozdulat lendítõereje.
  4. Az elektronikában az átvihetõ legnagyobb és legkisebb hangerõsség közötti különbség.

rezgés