dinamikai jelek

dinamikai jelek
dinamikai jelek
dinamikai jelek

.
A hangerõ fokozatainak jelzése a hangjegyírásban.
A dinamika lehet egyenletes vagy változó (fokozatosan ill. hirtelen).
A leggyakrabban használatos jelek: ppp = pianissimo possibile ("amilyen halkan csak lehetséges"), pp = pianissimo, p = piano, mp = mezzopiano, mf = mezzoforte, f = forte, ff = fortissimo, fff = fortissimo possibile ("amilyen hangosan csak lehetséges").
Természetesen ezek a jelek viszonylagosak, ami kifejezésre jut a piú (több) vagy meno (kevesebb) határozószócskával ellátott dinamikai utasításokban, pl. piú forte = erõsebben, meno forte = kevésbé erõsen.
Az átmenetet (fokozást, csökkentést) a különféle dinamikai fokozatok között a crescendo és a decrescendo, ill. diminuendo utasítással, vagy a nekik megfelelõ jelekkel szokás kifejezni.