piano

  1. Halkan adandó elõ; halk hang, játék vagy elõadás. ► dinamikai jelek
  2. pianoforte, zongora

PIANO on the NET►