fekvés

1. Az énekhangok, illetve hangszerek hangterjedelmének, vagy egyes hangjainak viszonylagos (magas, közép, mély) elhelyezkedése.
2. A vonós és pengetõs hangszereken a bal kéz elhelyezkedése a húrok fölött.
3. A harsona hosszának különbözõ fokozatai, a tolócsõ helyzetétõl függõen.
4. A hármashangzat, ill. az akkord hangjainak elrendezése.