hangérzet

Fiziológiai szempontból a hang olyan érzet, amit a levegõbeli nyomásingadozás a hallószervünkben (fül) kelt.

A hangérzet, vagy kifejezõbb szóval a hangélmény azonban összetettebb, mint az eredeti hanginger és gyakran nagymértékben eltér attól.
Ugyanis a hangélmény szoros összefüggésben áll az ember által egyidejüleg érzékelt egyéb információkkal és figyelembe kell venni a látás szerepét is.
Például a zenei hangerõt az objektív jelszinttõl függetlenûl is érzékeljük akkor is, ha lehalkítjuk a televízíót, de látjuk az eseményt; a fortét meg tudjuk különböztetni a pianotól.

Hozzáértõ mûvész kottából is tökéletes hangélményhez juthat. ►belsõ hallás
szinesztézia, színhallás