imitáció

1. színlelés, utánzás, mímelés (pl.: play-back)
2. Szólamok idõbeli eltolásával, más hanggal történõ indítása,. Vagyis egyazon motívum vonul végig az összes szólamban, melyek egymásután, egyenként lépnek be.
Megkülönböztetünk kötött (szigorú) és szabad imitációt. ►kánon, fúga