idõ

A zenében az idõbeliség (time) egymásutániságot és/vagy egyidejűséget fejez ki.
A dallam vonatkozásában az idõ a hangok egymásutániságát jelzõ horizontális paraméter.

(A harmóniaérzet, összhangzás, a többszólamúság (polifónia) viszont egyidejűségre, a hangok térbeliségére utaló vertikális paraméter.)

Az idõt a ritmus szervezi egységgé.
A hangi- illetve zenei idõt a fülünk és az agyunk érzékeli.

Az ember az ezredmásodperc századrészének megfelelõ idõkülönbség érzékelésére is képes (Hafter-Trahiotis).