invenció

1. mûvészi alkotóképesség
2. ötlet, lelemény, találékonyság
3. csembalóra, zongorára írt egytételes, többszólamú mû.