kantáta

A dalnál összetettebb és terjedelmesebb, az oratóriumnál egyszerûbb szerkezetû, lírai énekes (szóló, illetve kórus) zenemû hangszeres kísérettel.