kettõsfogás

Valamely fogólapos húros hangszer több húrján egyidejûleg megszólaltatott hangzat.