oktávbeosztás

A zenében kilenc oktáv használatos, de a billentyûs hangszerek többségén ennél kevesebb regiszter van. Elnevezésük a legmélyebbtõl felé haladva: szubkontra, kontra, nagy, kis, egyvonalas, kétvonalas, háromvonalas, négyvonalas, ötvonalas oktáv. Jelölésük kottában: a legalsó és legfelsõ ottavajelzéssel, az egyvonalasig basszuskulcs, onnan violinkulcs kiírásával.