oktáv

oktáv
oktáv

latin "octavus" = nyolcadik;
A diatonikus hangsor nyolcadik hangja (amelynek minõsége megegyezik az alaphanggal), ill. az elõbbi által alkotott hangköz.
Lehet tiszta, szûkített és bõvített.

Valamennyi hagyományos hangrendszer az oktávot tekintette a leginkább konszonáns hangköznek.

Akusztikailag az elsõ felhang. Rezgésszáma 1:2 mértékben aránylik az alaphangéhoz. A két hang jellegét tekintve csaknem azonosnak hat.
A hangrendszer ezt az oktávterjedelmet osztja különbözõ egységekre, pl. 3, 5, 7 vagy 12 részre.
Az oktáv határolja a hangsorokat és a hármashangzatokat.