regiszter

  1. Orgonán az azonos hangszínû, összetartozó sípok skálája, amely fogantyú vagy gomb segítségével lép mûködésbe. Regisztrálni: orgonamûvekhez kiválasztani a megfelelõ hangszíneket, regisztereket. ►Vox Humana
  2. Hangfekvés; az énekhangok és hangszerek hangterjedelmének szakaszai, melyek hangképzés vagy hangszín tekintetében különböznek egymástól (mell-, közép- és fej-, illetve alsó, közép-, felsõ, magas regiszter). Az énekmûvészet alapkövetelménye a regiszterek közötti töretlen átmenet. Szélsõségesen jellegzetes példa a mell- és fejregiszter közötti hirtelen, szándékos váltás, ami a jódli alapja, vagy a mellrezonanciával erõsített fejhang, ami a normál hangterjedelmet meghaladó falzettet eredményezi.
  3. Betûrendes jegyzék, név- és tárgymutató
  4. Régi, regiszternek becézett mûködési engedély, amivel több mint tízezer (!) szórakoztató zenész rendelkezett. Késõbb felváltotta az ideiglenes mûködési engedély (IME, illetve. a dj. LIME).