ostinato

Ostinato: változtatás nélkül, szakadatlanul ismétlõdõ dallam, ritmus, harmónia, motívum.
Ha a basszusban alkalmazzák (basso ostinato), akkor a többi szólam szabadon bontakozhat ki fölötte.
Ellentéte a motivikus fejlesztés.
riff, stomp, pattern