ötöshangzat

A négyeshangzat kiegészül egy terccel, így az alaphang és a legfelsõ hang távolsága nóna. Ezért nevezzük vagy kilences, vagy nónakkordnak is ezt a disszonáns hangzatot.