pianínó

Kisméretû zongora, melynek húrjai függõleges hangtestben helyezkednek el, így kevesebb helyet foglal el, mint a vízszintes elrendezésû zongora.
Már korábban is készítettek különbözõ, függõleges építésû zongorát (pl. zsiráfzongorát), ám ezek ma már nem használatosak.