punktuális zene

A szeriális zene szélsõséges formája, a 20. sz. zenéjének egyik irányzata.
Jellegzetessége, hogy a dallamok és hangzatok hagyományos láncolatának helyét elszigetelt hangok és rövid motívumok töltik be.
Ezáltal a zenei forma a végletekig egyszerûsödik, atomjaira bomlik. A ritmus szerkezete átalakul, valamint a hangerõ és a hangszín éles kontúrokat kap.