responzorális ének

responsorium (responsare): felelgetni

Szólista áll szemben a kórussal (már a gregorián énekben is).
Formája: A-B-C-B-D-B- stb., azaz az elõénekes változó szövegû strófáira a kórus refrénnel válaszol.
Késõbb kialakult a többszólamú formája is.

A responzorális énekmód hasonló formája a néger folklórban és az afroamerikai zenében a felhívás-válasz (statement and response) jellegû elõadásmód. ►antifóna