szinkópa

Hangsúlyeltolódás az alapütéshez (beat) képest az egyébként hangsúlytalan ütemrészre.

A természetes hangsúly mindig az ütem elsõ negyedére esik. Ha ezt a hangsúlyt elvesszük, vagy/és máshova helyezzük (általában a másodikra), akkor megszületik az egyszerû szinkópa.

A jazz egyik jellemzõje. Nem azonos, de hasonlatos az off beat-es ritmizálással.

ritmus, ragtime