tenor

  1. Eredeti értelmében a fõszólam, amely a dallamot "tartja", és amihez a többi szólam igazodik.
  2. A legmagasabb fekvésû férfi énekhang; az alt és a basszus közötti szólam.
  3. A hangszercsaládok középfekvésû tagjai, pl. tenorszaxofon.

tenorista