szûkített

Az alaphangra épített kistercekbõl álló szûkített akkord (általában négyeshangzat, szeptimakkord).
Jelölés: az akkord betûjele mellé írt kis karika, vagy dim. (a diminúció, ill. diminish rövidítése).
hangköz