táncírás

Kinetográfia; mozdulatírás, tánckotta.
A tánc megörökítésére, lejegyzésére megalkotott jelrendszer.
Már a 15. sz.-ban próbálták leírni a táncokat, és az évszázadok során különbözõ fajta módszerek követték egymást.

A mai táncírás már kottaszerû vonalrendszerre épül, ki lehet vele fejezni irányt, idõtartamot, testrészt, dinamikát, tempót stb., tehát még több elemet, mint a zenei kottával.
Ezt az egész világon elterjedt módszert Lábán-kinetográfiának nevezik, mert 1928-ban a magyar származású Lábán Rudolf alkotta meg. Õ oldotta meg elõször a mozdulatok tér- és idõbeli összevonását.
Késõbb elterjedt az Angliában kialakult Benesh-féle táncírás is.
Amerikában 1973-ban megjelent az elsõ táncíró gép a Lábán-jelekkel. ►koreográfia