tonika

A tonalitás meghatározója, valamely hangsor elsõ foka, alaphangja, mely a rá épülõ akkord nevét is adja. A VI. és a III. fok is betölthet tonikai funkciót.


A régebbi zenékben minden mû kezdõ és lezáró hangzata tonika volt.