hangsor

Skála (scale); a zenei hangok magasság szerinti, lépcsõzetes sora. A skálát kerethangok (alaphang, záróhang) határolják.

Az egyes hangsorokat a szerkezetük, hangköztávolságaik (az egészhangok- és félhangok egymásutánja) jellemzi.
A teljes hangsor oktávokra bontható, és annyi foka van, amennyi az adott hangrendszernek. (A hétfokú diatonikus hangrendszerben hétfokú hangsorok vannak.)
A különbözõ nevû hangsorok a temperált hangrendszer bármely fokáról indíthatók, de hangközviszonyaik állandóak. Az egyik legrégibb hangsor –a magyar népzenében is használatos-félhang nélküli, öt törzshangból álló (ötfokú) pentatonia.

Az újkori európai zene hangkészlete 97 különbözõ magasságú hangot ölel fel. A kisebb rezgésszámú hangokat alacsonyaknak, mélyeknek, a nagyobb rezgésszámúakat magasaknak nevezik; a hangjegyírás is ezt a rendet követi.
A 97 hangú teljes skála áttekintését megkönnyíti, hogy 12-12 temperált hangból álló szakaszokra, oktávokra bontható. ►kromatikus
dúr, moll

Skála generátor►

Tamás megjegyzései: 
Scale: (1) A selection of tones in the octave, arranged in ascending or descending order, usually but not always using intervals of half- or whole-steps, and using the same notes in every successive octave. One tone is usually thought of as being the root, but it need not be the first note played. Most scales have 5, 6, 7 or 8 notes to the octave but any number from 2 to 12 is possible. (2) The same group of tones regarded abstractly as a 'pool' of available notes. In this sense, scale really means the same as chord. There is a maxim: 'Scales are chords and chords are scales.' (3) A section of melody in the form of a scale. HTTP://WWW.APASSION4JAZZ.NET/SCALES.HTML