transzponálás

A hangközök, illetve egy zenemû áthelyezése, átírása az eredetitõl eltérõ hangnembe; ezzel alkalmazkodva az énekes, vagy a hangszer hangfekvéséhez.