triola

Ritmusképlet; három, rendszerint egyenlõ értékbõl álló hangcsoport, amelyet két ugyanolyan értékû hang ideje alatt kell megszólaltatni, vagyis a triola kettõ helyett három egyenlõ részre osztja a hangértéket. Jelölésére korábban a hangfejekhez írott és ív vagy kapocs alatt álló kis 3-as számot használták, ma a számjelzés rendszerint a hangjegyek gerendáihoz kerül.