trubadúr

A trubadúrok az eszményített udvari szerelem és a lovagi életmód megéneklői, költők és zeneszerzők a 11-13. században.
A szöveget és dallamot maguk szerezték, és pengetõs hangszer-kísérettel adták elõ.

A középkor világi zenéje a trubadúrok által jutott el Franciaországból Spanyol-, Olasz- és Németországba.

Richard Wagner egy trubadúrról, Tannhauserről mintázta, és nevezte el operájának a hősét.