vertikális

Vertikális: függőleges irányú

  1. A hangok hangmagasság szerint (vertikálisan) történő elhelyezkedése az akkordban. ►voicing
  2. A szólamalkó­tást elsõsorban a függõleges irányú (vagyis a harmóniai folyamatból kiinduló) zenei gondol­kodásmód határozza meg. 

horizontális