abszolút szolmizáció

Abszolút: máshoz nem viszonyított, önálló, korlátlan, teljes, feltétlen. Ellentéte a relatív.
A hangokat hangnembeli szerepüktõl függetlenül, a Guido-féle szótagokkal (hangnevekkel) jelölõ szolmizációs rendszer. ►relatív szolmizáció