szolmizáció

szolmizáció
szolmizáció
szolmizáció

.

Ének- illetve szolfézstanítási módszer, mely a hangokat szótagokkal vagy betûkkel jelöli (dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti, dó), illetve kézjelekkel mutatja(klikk a fenti képre). ►hangnevek
abszolút szolmizáció, relatív szolmizáció, Kodály-módszer

Szolmizációs gyakorlat►(énekhangon is!)

Sokan csak kottaolvasási technikának látják a szolmizációt, s nem ismerik fel benne a zene lényeges igazságainak kifejezési formáját. Ennek megfelelően néhányan szükséges, mások szükségtelen kellemetlenségnek tekintik.
Ez a vélekedés nemcsak általánosságban hallható, de meglepő torzulásokat okozhat a szolmizálás gyakorlati alkalmazásában is. Indokoltnak látszik tehát, hogy a zenepedagógus tisztázza magában, mi is a szolmizáció lényege ►


László Attila gitáros, zeneszerző ("mellesleg" mérnök) kidolgozott egy abszolút szolmizációs rendszert

.

Szolmizáció-gyakorlat Julie Andrews vezetésével:
.