akcentus

Az akcentus (accent) nyomaték, hangsúly (beszédben, versben, zenében), kiejtésmód, hanghordozás, kiejtésbeli sajátosság.
hanglejtés

Leonard Bernstein a magyar népzene és beszéd akcentusáról 4:07-től: