hangsúly

hangsúly

  1. Akcentus, nyomaték (beszédben, versben, zenében), kiejtésmód, hanghordozás, kiejtésbeli sajátosság. ►hanglejtés
  2. A zene tagolásának egyik eszköze.
    Általában a fõhangsúly az ütem elsõ hangjára esik (egy, két, há', négy, egy, két, há', négy). A mellékhangsúly(ok) az ütemen belülre helyezõdnek. ►staccato, legato
  3.  A tánczenében és a jazzben ettõl gyakran eltérõ hangsúlyozás, hangsúlyeltolódás van. ► off beat, szinkópa, felütés