hanglejtés

hanglejtés

A hanglejtés a beszéd emelkedése és süllyedése (a magyar beszédre a befejezésben ereszkedõ hang jellemzõ).
A hanglejtés a beszéd és az ének találkozási pontja.

A két hangból álló mondókák vagy recitált hanglejtéssel hangzanak el, vagy két, határozott magasságú, szomszédos zenei hangon; e kettõ között van az átmenetet a beszédbõl az énekbe.
Tehát, ha a hanglejtés két pontosan meghatározott hangmagasságon történik, az már dallamnak nevezhetõ.
A hanglejtés különbözõ fajtáiból fejlõdtek ki a dallam különbözõ változatai.
hangsúly(akcentus), prozódia