összhangzattan

A zenetudomány azon területe, amelynek tárgya:

  1. A hangzatok, (akkordok) egymáshoz kapcsolódásának törvényszerûségei a dúr-moll tonális hangrendszerben.
    (A hármashangzattól a tizenhármas akkordig.) alteráció, moduláció, funkciók, megfordítások, zárlatok
  2. A hallás képzése, a hangzatok felismerésének gyakorlásával.
  3.  Harmonizálás; különféle basszus-dallamok kidolgozása, és a szólamok megszerkesztése.

összhang

Aki művelt zenész és mesterségének ura kíván lenni, az választott hangszerének technikája mellett a zene nyelvtanát is meg kell hogy ismerje. Ehhez segít hozzá az összhangzattan tanulása. Összhangzattani tudás nélkül nem érthetjük meg igazán, tehát nem is adhatjuk jól elő a műveket. Ahhoz, hogy megérthessünk egy művet, elemeznünk kell azt. 

(Ligeti György)